Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. ФОП Якубов Едем Дамирович зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку публікує цей Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця https://mon-qr.com та https://monmenu.space

1.2. Відповідно до ст.ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

1.3. У цій оферті, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;

Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;

Виконавець - ФОП Якубов Едем Дамирович, адреса: пр Чорновола 16з, 84, м.Львів, Україна, 79000;

Сайт - інтернет-сайт https://mon-qr.com, та https://monmenu.space, які адмініструються Компанією і представляють собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих меню або пропозицій (далі по тексту - Сайт та/або Сайти);

Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Компанії. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи;

Бізнес-користувач - Користувач, що використовує Сайт у бізнес-цілях, та відповідає хоча б одній із зазначених у даній Угоді ознак. Користувач може вважатися Компанією Бізнес-користувачем незалежно від того, чи зареєстрований такий Користувач як суб’єкт підприємницької діяльності у встановленому законодавством порядку, чи здійснює таку діяльність без відповідної реєстрації;

Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт;

Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;

Послуги/сервіс Сайту (додатку) - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайтів та будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайтів.

Обліковий запис/аккаунт - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайтів та додатків , що створюється Користувачем та належить Виконавцю, за допомогою якого Користувач може керувати своїми менюми на Сайтах та в додатках. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунту іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;

Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту та в додатку надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту та додатку. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті та в додатку інструкцій.

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.4. Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Виконавець просить його залишити цей сайт, та/або видалити додаток з пристрою. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайтів та послуг https://mon-qr.com. Використання послуг сайту та додатку Mon-Qr або MonMenu означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови. Права та обов’язки Сторін, правила користування Сайтом та додатками можуть міститись також у інших статтях, матеріалах, розміщених на Сайті (або посилання на які розміщені на Сайті) та в додатках. Такі статті, матеріали являються невід’ємною частиною Угоди.

1.5. Починаючи використовувати будь-який сервіс Mon-QR, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси Mon-QR та MonMenu.

1.6. Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту та додатку для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів та послуг іншими Користувачами.

1.7. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення пропозицій.

2. Розміщення меню та пропозицій

2.1. Користувач отримує право розміщувати меню та меню на Веб-сайтах та додатку після проходження верифікації через соціальні мережі, або / та електронну пошту.

У разі видалення Користувачем облікового запису, дані які використовувалися для верифікації, можуть бути використані Користувачем повторно не раніше 30 днів з дати видалення облікового запису. У разі блокування Компанією облікового запису, дані, який використовувавалися для верифікації, можуть бути використані повторно не раніше ніж через 1 рік з дати блокування відповідного облікового запису.

2.2. Користувач має право зареєструватися на Сайтах та додатку з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки користувач, номера мобільного телефону, а також інших даних, необхідних для реєстрації.

2.3. Користувач має право створити обліковий запис і увійти на Сайт чи в додаток, використовуючи дані облікового запису в Facebook, Google. Користувач, який не зареєстрований на Сайті чи в додатку, для реєстрації за допомогою Facebook, Google, повинен ввести дані свого облікового запису (логін і пароль) Facebook, Google за запитом системи, після чого може скористатися сервісами Сайту та додатку. Реєструючись на Сайті та додатку через через підключення Facebook або Google, Користувач надає Компанії додаткові персональні дані: ім’я та прізвище, електронна пошта, номер телефону та інше.

2.4. Використання можливостей і сервісів Сайту та додатків, як зареєстрованими так і не зареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами Mon-QR та MonMenu, в тому числі цієї Угоди.

2.5. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Сайт та в додатки. Користувач має право користуватися сервісами Сайту та додатків тільки за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/аккаунта іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/акаунт може бути заблокований на розсуд Адміністрації.

2.6. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.

2.7. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт чи додатки, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон та пароль, які використовуються для входу на Сайт та додатки, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.

2.8. Користувач, який розміщує меню про продаж товарів або послуг на Сайті або додатку, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цієї Угоди та інструкцій, представлених на Сайті чи додатку та надати точну і повну інформацію про товари або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства України.

2.9. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством України і вільні від претензій третіх осіб.

2.10. Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства України.

2.11. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, що розміщені ним на Сайті чи в додатках та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, необхідно анулювати меню та повторно розмістити інформацію про товар або послугу.

2.12. Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару та надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

2.13. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, у тому числі, але не виключно:

 • Інформацію про інші дошки пропозицій, додатки, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини;
 • Інтернет-ресурсів, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Сайтах.

2.14. Компанія має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. Компанія має право припинити демонстрацію меню, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цієї Угоди або чинного законодавства.

2.15. Користувачу заборонено:

2.15.1. Публікувати однакові меню з однієї адреси електронної пошти /від одного користувача;

2.15.2. Публікувати схожі за змістом меню, де очевидно, що мова йде про ту саму пропозицію;

2.15.3. Дублювати однакові меню з різних адрес електронної пошти / акаунтів;

2.15.4. Публікувати меню в рубриці, яка не відповідає змісту меню;

2.15.5. Публікувати меню, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або не літерні символи;

2.15.6. Публікувати меню, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними, не розбірливими;

2.15.7. Публікувати меню з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;

2.15.8. Вставляти в пропозиції посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи;

2.15.9. Розміщувати меню про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення застосовного законодавства;

2.15.10. меню повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту та додатку.

2.15.11. Дозволяється розмістити одне меню щодо одного конкретного предмета, майна, послуги.

2.15.12. меню можуть проходити перевірку (модерацію) представниками Компанії, як перед, так і після розміщення.

2.15.13. Забороняється розміщувати меню, що рекламують продаж:

 • наркотичних речовин та прекурсорів;
 • фармакологічних продуктів, медикаментів;
 • предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;
 • неіснуючих товарів;
 • будь-яких інших заборонених застосовним законодавством товарів і послуг.

Компанія має право видаляти меню на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Компанія також залишає за собою право видаляти будь-які меню, які на її думку не відповідають принципам та засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

2.16. Адміністрація та модератори Сайту та додатку (представники Компанії) мають право:

2.16.1. Вносити в текст меню Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст меню;

2.16.2. Переносити меню в інші рубрики у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;

2.16.3. Відмовити в публікації пропозицій, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, та обмежувати кількість пропозицій від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом та додатком без пояснення причин;

2.16.4. Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в пропозиції. У тому числі використання цін, що не відповідають фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу;

2.16.5. Заголовок меню повинен відповідати тексту самого меню і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо);

2.16.6. Фото, яке демонструє товар/послугу, пропоновані Користувачем до продажу, мають відповідати заголовку та тексту меню. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені до публікації в меню приватних Користувачів.

2.16.7. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Компанія може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

2.16.8. Компанія не несе відповідальності за зміст пропозицій або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів;

2.16.9. Предметом пропозицій можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства України, та не суперечить цій Угоді.

3. Умови використання персональних даних користувачів та згода на обробку.

3.1. У разі розміщенні пропозицій користувачі Сайту та додатку надають Компанії право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в законодавством України.

4. Дані, які надає користувач

4.1. Компанія зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, та відправляти повідомлення Користувачу в будь який інший спосіб.

4.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Сайту чи додатку, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення пропозицій на ньому.

4.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Компанією з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

4.4. Компанія зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

4.5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту та додатку протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту та додатку, яка доступна виключно після введення ним логіну та паролю, хоч би один раз, протягом сесії.

4.6. Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту чи додатку в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

4.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

4.8. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

 • вульгарних, образливих виразів;
 • пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • заклики до насильства і протиправних дій;
 • дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;
 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;
 • інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті,
 • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
 • посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Компанії;
 • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Компанії, або іншим користувачам;
 • хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;
 • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;
 • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
 • інформацію, що іншим чином порушує законодавство України.

4.9. У разі подачі меню з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті меню потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, який видав ліцензію.

5. Причини видалення пропозицій

5.1. меню Користувача може бути видалено Компанією через порушення Користувачем умов цієї Угоди, та з таких причин:

 • У Користувача вже є на Сайті чи в додатку активне аналогічне меню з рекламою цього товару/послуги;
 • Інформація, що міститься в пропозиції, суперечить цій Угоді та/або законодавству
 • Інформація, що міститься в пропозиції є неправдивою;
 • Заголовок меню не містить інформацію про запропонований/запитаний товар/послугу;
 • Заголовок меню містить повторювані знаки оклику та питання, крапки та інші знаки;
 • Тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;
 • Фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом меню або не має на меті адекватно проілюструвати текст меню;
 • Фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, Skype, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне);
 • меню надано у рубрику, яка не відповідає змісту меню;
 • Компанія отримала скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади;
 • Компанії надано обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в пропозиції.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виключних прав Компанії, Користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту та додатку. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту та додатку, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

6.3. Щоб надати Компанії право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензійне право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в пропозиції. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту та додатку. Користувач погоджується з тим, що текст пропозицій, фотографії, і інші матеріали, додані до меню, можуть бути використані Компанією при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Компанією на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.

6.4. Скориставшись сервісами Сайту та/чи додатку, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним пропозицій, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в пропозиції на Сайті та в додатку, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в пропозиції осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.

6.5. Користувач зобов'язується:

 • Не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту та/чи додатку
 • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті та додатку; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт чи додаток;

6.6. Користувачу забороняється:

 • Обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;
 • Використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені
 • Використовувати в тексті меню, в фотографіях статуси, які не надаються Компанією (наприклад, «кращий продавець», «рекомендований сайтом …….», «перевірено сайтом….. » і т.д.);
 • Використовувати в фотографіях текстові елементи;
 • Використовувати в тексті меню, в фотографіях знак для товарів і послуг «Mon-QR» та «MonMenu» в будь-яких його проявах, позначення, схожі із знаком для товарів і послуг, позначення «Mon-QR» та «MonMenu», та будь-які інші похідні.

6.7. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

6.8. Компанія зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту та додатку і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.9. Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту та додатку, зокрема, максимальна кількість днів зберігання пропозицій і їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту, додатку або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

6.10. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних пропозицій Користувача на Сайті та/або в додатку, а також обмежити дії Користувача на Сайті та/або додатку.

6.11. Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайт та/або додаток, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією про ведення діяльності, яка порушує правила користування Сайтом та/чи додатком, або прав третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені меню Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

6.12. Компанія має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайті та/або додатку меню за порушення цієї Угоди.

6.13. Компанія має право передати Сайт та додаток зі всіма сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.14. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту чи додатку через електронну пошту [email protected], які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги. Компанія має право на свій розсуд припинити розгляд скарги, та/або обмежити кількість відповідей Користувачам, якими порушено умови Угоди. Оператор, який надає підтримку Користувачам по телефону, та/або відповідає на телефонний дзвінок Користувача, має право припинити дзвінок в разі загроз Користувача в сторону Оператора, Компанії, нецензурної лексики, переведення розмови на особисті теми, безпредметності розмови.

6.15. Компанія залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту та додатку з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

6.16. Верифікація. Компанія має право в будь-який момент верифікувати Користувача засобами верифікації. У разі якщо Користувач не пройшов верифікацію, Компанія має право обмежити можливості користування Сайтом та додатком, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення пропозицій. Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Компанією на свій власний розсуд. Всі Користувачі, які були верифіковані за допомогою можуть використовувати власні дані для входу до облікового запису/аккаунта, використовуючи пароль, зазначений при реєстрації.

6.17. Компанія має право в будь-який момент припинити підтримку (функціонування) певних версій додатку Mon-QR для мобільних пристроїв на базі будь-яких операційних систем. Для продовження використання додатку, Користувачеві необхідно оновити додаток до нової версії, або ж завантажити додаток у актуальній версії.

6.18 Компанія має право заблокувати обліковий запис Користувача без можливості його відновлення, якщо з моменту його блокування або призупинення пройшло більше 6 (шести) місяців. Для цілей цього пункту причиною блокування (призупинення) може бути як порушення Користувачем умов Угоди користувача, так і підозріла активність в обліковому записі.

7. Обмеження відповідальності

7.1.Користуючись сервісами Сайту та/чи додатку , Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт та/чи додаток і їх сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті та/чи в додатку пропозицій, а Компанія, в тому числі її керівництво , співробітники, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті чи в додатку пропозицій, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайті та/чи в додатку пропозицій Користувача та інші дані.

7.2. Компанія не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт та додаток є торговими комунікаційними платформами, які надають можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законодавством товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

7.3. Компанія не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується користувачами в меню. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

7.4. Компанія не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або запропоновані ними товари/послуги, зазначені в меню. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.

7.5. Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт та/або додаток третіми особами.

7.6. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Компанії.

7.7. Компанія закликає Користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту та додатку. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Компанії має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

7.8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Сайті чи/або в додатку. Компанія не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

7.9. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту чи додатку, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (поряд з її дочірніми компаніями,службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

7.10. Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Компанії від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

7.11. Користувач має право повідомити Компанії про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись електронною поштою [email protected]. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Компанія на свій розсуд видаляє меню, яке порушує права Користувача.

7.12. Компанія не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайту або додатку через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

7.13. Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту чи додатку, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

7.14. Ні за яких умов Компанія, її керівництво, співробітники, не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість таких збитків) в результаті використання Сайту чи додатку і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту або додату і його сервісів.

7.15. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

7.16. Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту та додатку, в межах, встановлених застосовним законодавством.

7.17. Компанія не несе відповідальності за збереження інформації з акаунта, можливість використання сервісів Сайту та додатку, збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, у випадку блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію, та/або вхід на Сайт чи в додатко, що знаходяться поза контролем Компанії.

8. Термін дії угоди і припинення надання послуг

8.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту чи додатку, встановлення мобільного додатку, або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

8.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті чи в додатку в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.

8.3. У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом

8.4. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту та додатку. Факт продовження використання Сайту чи додатку є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

8.5. Розірвання Угоди з боку Компанії може статися у випадках:

 • Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, в тому числі її репутації, або користувачам https://mon-qr.com та https://monmenu.space ;
 • Інші дій, які суперечать політиці Компанії;

8.6. Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.

9. Внесення змін до угоди

9.1. З метою покращення якості послуг, що надаються на Сайті та додатку, та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ця Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою https://mon-qr/terms

10. Інші умови

10.1. Системні повідомлення Сайту чи додатку, що відносяться до пропозицій Користувача, буде надіслано на електронну адресу, надану Користувачем при розміщенні меню на Сайті чи додатку, або у формі Viber-повідомлень на номер телефону, вказаний Користувачем. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні меню з Сайту чи додатку, або надіслати відповідне повідомлення в Службу підтримки.

10.2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті та в додатку або посилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації пропозицій/реєстрації на Сайті чи в додатку.

10.3. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

10.4. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

10.5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.