Публічний договір

Фізична особа-підприємець Якубов Едем Дамирович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку (надалі за текстом – Продавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) цю пропозицію (надалі за текстом– Клієнт), з іншого боку, надалі за текстом разом іменуються - Сторони, а кожний окремо - Сторона, керуючись ст.ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, адресує необмеженому колу осіб, цю публічну пропозицією Продавця, укласти з будь-яким Клієнтом цей Договір про наступне:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У цьому договорі терміни використовуються у наступному значенні:

Клієнт – фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити послуги Продавця.

Послуга – Послуга що пропонується клієнту з боку продавця.

Публічна оферта – пропозиція Продавця, яка адресована необмеженій кількості Клієнтам, що викладена на сайті Продавця укласти цей договір на визначених умовах;

Сайт продавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, що має адресу mon-qr.com, який є основним джерелом інформування Клієнтів про послуги Продавця з можливістю замовити та оплатити послугу.

Акцепт Клієнта – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов цього договору. Акцепт за цим договором може бути здійснений клієнтом одним із таких способів:

Замовлення звернення клієнта в усній, письмовій або електронній формі адресований Продавцю з наміром придбати його послуги.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ЦІНА ТОВАРУ:

Ціна на відповідний товар, визначається на сайті продавця. Ціна визначена на сайті не може бути змінена Продавцем після замовлення товару Клієнтом. Клієнт здійснює оплату за замовлений товар шляхом безготівкового розрахунку через платіжну систему LiqPay. Безготівковий розрахунок за придбаний товар здійснюється клієнтом під час замовлення посоуги через платіжну систему, що міститься на сайті Продавця шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця. Продавець залишає за собою право змінювати ціну послуги до моменту оформлення замовлення без попередження Клієнта. Оплата за товар здійснюється у національній валюті України – гривні. Ціна кожного окремого послуги визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці сайту. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Клієнтом товарів. Моментом оплати товару вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця Продавцю.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

За невиконання чи неналежне виконання вимог цього Договору винна Сторона несе повну відповідальність, при цьому винна Сторона зобов'язана повністю відшкодувати збитки іншій Стороні цього Договору. Відсутність будь-яких заперечень щодо послуги під час отримання послуги є підтвердженням відповідності замовленої якості послуги. Продавець не несе і ні за яких обставин та не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від клієнта як оплата за послуги. Грошові кошти, оплачені Клієнтом, не повертаються в наступних випадках: необґрунтованої відмови клієнта від отримання товару, який відповідає умовам цього договору; зміни або відмови від замовлення послуги після її замовлення.